Congratulations

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 9