โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน(Basic Medical Education) และ โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ Basic science and Non-Technical skills สำหรับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20-21 กรกฎาคม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน MES#6 (จิตตปัญญา) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (วันที่ 3)

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน MES#6 (จิตตปัญญา) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (วันที่ 2)

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน MES#6 (จิตตปัญญา) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (วันที่ 1)

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ วันที่ 29 – 30 กันยายน2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

Read more

งานมหิดล ปี 2565

โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จัดงาน “วันมหิดล” ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่มีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครพิงค์

Read more