รวมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานของ intern 65 เมืองคอง

เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาทาง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงพ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของ intern 2565 ณ เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น