ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย