ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ
จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ปิดรับสมัครเวลา 12.00 น.
ท่านใดสนใจกรอกใบสมัคร ผ่าน QR CORE
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชญาณิศา 064-6654198