จัดการเรียนการสอน หัวข้อ trauma สำหรับ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

จัดการเรียนการสอน หัวข้อ trauma สำหรับ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จัดอบรมโดย แพทย์หญิงเบญญา พาร์ค โดยจัดให้สำหรับนิสิตแพทย์ที่ขึ้นวนกลุ่มงานศัลยกรรม ทุก 2 เดือน