ขอเชิญงานไหว้ครูและงานรับน้องขันโตก

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูและงานรับน้องขันโตก

🚨ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาลและนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานไหว้ครูและงานรับน้องขันโตกพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นครพิงค์ เวลา 08.30-13.30 น. 🚨