การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อ วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านคณบดี ศ.นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศและคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยประชุมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยผ่านระบบ Zoom